רשם הקבלנים הוריד את סיווגיה של חברה שנמכרה מסיווג 4 לסיווג 1

חברה קבלנית שהייתה רשומה בסיווג 4 ולאחר שנמכרה לאחרים רשם הקבלנים השתמש בסמכותו לפי תקנות הסיווג והוריד את סיווג החברה לסיווג 1 (הנמוך ביותר). החברה פנתה לועדת הערר שדחה את הערר והחברה פנתה בערעור מינהלי לבית המשפט לעניינים מינהליים שגם הוא דחה את בקשת החברה לבטל את ההחלטה של רשם הקבלנים והשאיר את החברה בסיווג 1 […]

להמשך קריאה

וועדת ערר : רשם הקבלנים פעל כשורה כשהוריד סיווג לקבלן והקבלן גם ישלם 20,000 ₪ הוצאות

רשם הקבלנים הוריד סווג מסוג בלתי מוגבל 5 לסוג 1

להמשך קריאה

העליון : תקנה 10א אינה גורעת מתקנה 10(א) לתקנות סיווג קבלנים

פסק דין/בית המשפט העליון, בר"ם 8053/14 חברת בניה ב.י.מ חברה לבנין והשקעות (חיפה 1993) בע"מ נגד רשם הקבלנים החברה נרשמה בפנקס הקבלנים וסווגה בשנת 1998 בענף הבניה (סמל 100) בסיווג ג/4. בחודש נובמבר 2007 קיבלה החברה מכתבי התראה מרשם הקבלנים בגין אי תשלום אגרת רישיון קבלן עבור השנים 2002 ו-2007. החברה פנתה בתגובה לרשם הקבלנים […]

להמשך קריאה

המחוזי מבטל את החלטת וועדת הערר – סיווג מיוחד קבלן רשום רישיון קבלן רשום

ביטול החלטה סיווג קבלן רשום רישיון קבלן רשום פנקס הקבלנים

להמשך קריאה

ערעור על החלטת רשם הקבלנים וועדת ערר לפיה ישונו סיווגי קבלן רשום

מדובר בערעור על החלטת ועדת ערר ורשם הקבלנים ולפיה יש לשנות סיווגיה של העוררת בפנקס הקבלנים.

פסק הדין עוסק בשיקולים שהיה על רשם הקבלנים לשקול בבואו לשנות את סיווגי הקבלן הרשום, החברה הקבלנית המערערת, שנמצאה בהליכי הבראה ושיקום.

להמשך קריאה

החלטה של וועדת ערר בעניין השבת סיווג בלתי מוגבל ג/5

רשם הקבלנים דחה בקשת חברה להשבת סיווגה הבלתי מוגבל לאחר ביטול רישומה

להמשך קריאה

בית המשפט מאשר את החלטת רשם הקבלנים לבטל את רישומה של חברה שבנתה בחריגה מסיווגה

בית המשפט קבע כי המערערת ידעה על הורדת הסיווג ולמרות זאת היא המשיכה בבניית פרויקט בהיקף החורג מההיקף המותר לה ומשכך בדין ביטל רשם הקבלנים את רישומה מפנקס הקבלנים.

להמשך קריאה

המבצעים דבאח חברה לעבודות בנין בע"מ נגד רשם הקבלנים

פסק דין חדש מערכאת ערעור מינהלי הדן בנושא בוגר קורסים ההכשרה הנסיון הנדרש לרישום בענף ראשי ובענפי המשנה

להמשך קריאה

סיווג מיוחד והוכחת שליטה ישירה

קבלן המבקש סיווג מיוחד צריך להוכיח עמידתו בתנאי השליטה הישירה כקבוע בתקנות רישום קבלנים (סיווג קבלנים רשומים)

להמשך קריאה

פסק דין בנושא הורדת סיווג במקרה של מכירת חברה

פסק הדין וע' 1030/09 חב נוריס נגד רשם הקבלנים בנושא סמכויות הרשם להורדת סיווגה של חברה שמניותיה הועברו לאחר המדובר בהחלטה של וועדת הערר שהוקמה בכוח חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט -1969.   במהלך שנת 2012 התפרסם פסק דין אחר בתביעה אזרחית שהצדדים לתביעה היו הצדדים בעסקת מכירת מניות החברה.

להמשך קריאה