עו”ד רוני סיגל

רשם הקבלנים בדימוס

חבר בלשכת עורכי הדין בישראל מאז שנת 1995 ועסק בתחומים האזרחיים לרבות בנדל"ן עסקאות מקרקעין, קניין, רישום וסיווג קבלנים;

עו"ד רוני סיגל כיהן כרשם הקבלנים וניהל את האגף הבכיר במשרד הבינוי והשיכון האחראי על רישוי וסיווג הקבלנים בישראל; שימש בין היתר כחבר ההנהלה המצומצמת במשרד הבינוי והשיכון והיה אחראי בין היתר על רישום וסיווג הקבלנים, הטיפול המשמעתי, עררים, תלונות דיירים, חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) ביצוע מעקבים רבים והוצאת צווי הפסקת עבודה; שימש בעבר כממונה עסקאות מחוזי ברשות מקרקעי ישראל וניהל את מחלקת העסקאות בבנייה הרוויה.

עסק בתחום רישום הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון, ברישום קבלנים לעבודות ממשלתיות מטעם משרד האוצר, בערערים רבים שנדונו בפני וועדת הערר בבית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו, בעתירות מינהליות ובעתירות לבית הדין הגבוה לצדק, והשתתף בוועדות השונות לרבות בישיבות הוועדה למסירת עבודות לקבלנים מוכרים (הכוכבית) כנציג ממשרד השיכון;

מסיום עבודתו ברשות מקרקעי ישראל, עסק בתחום האזרחי, נדל"ן, ליווי עסקאות מקרקעין ושימש כיועץ משפטי לגופים רבים וחלקם מהמובילים בתחומם בישראל. משנת 2003 נכלל ברשימת המגשרים בהתאם לתקנות בתי המשפט. כיום עוסק בייעוץ וליווי עסקאות נדל"ן, סיווג ורישום קבלנים.

רשם הקבלנים בדימוס
עו"ד מאז 1995;
עוסק בתחומי רישום וסיווג קבלנים ועררים מאז שנות ה-90;
כעשור שנים כיועץ המשפטי;
כיהן כרשם הקבלנים;

עו”ד רוני סיגל

צור קשר

03-5525925

עדכונים

רשם הקבלנים הוריד את סיווגיה של חברה שנמכרה מסיווג 4 לסיווג 1

חברה קבלנית שהייתה רשומה בסיווג 4 ולאחר שנמכרה לאחרים רשם הקבלנים השתמש בסמכותו לפי תקנות הסיווג והוריד את סיווג החברה לסיווג 1 (הנמוך ביותר). החברה פנתה לועדת הערר שדחה את הערר והחברה פנתה בערעור מינהלי לבית המשפט לעניינים מינהליים שגם הוא דחה את בקשת החברה לבטל את ההחלטה של רשם הקבלנים והשאיר את החברה בסיווג 1 […]

להמשך קריאה

תיקונים משמעותיים ברגולציית רשם הקבלנים

במאמר זה נבקש להתייחס למספר שינוים משמעותיים שחלו בתחום רישום הקבלנים המשפיעים על תחום המכרזים בכלל ועל הגשת בקשות לרישום ולסווג ברשם הקבלנים בפרט.

להמשך קריאה

לאן נעלמו כ-1400 קבלנים לעבודות ביוב ניקוז ומים ?

שינוים בפנקס הקבלנים, רשם הקבלנים פעל בהתאם לתקנות החדשות וערך שינוים בפנקס הקבלנים וברישיונות החדשים. מדובר בשינוים משמעותיים שכוללים הפחתה משמעותית בהכשרה המקצועית לכל עבודות הביוב הניקוז והמים

להמשך קריאה