רישום

תעודת קבלן רשום

תעודת קבלן רשום הינו מונח שגור בפי קבלנים שכוונתו לרישיון הקבלני המוענק לקבלן שרשום בפנקס הקבלנים. פנקס הקבלנים מנוהל ע”י רשם הקבלנים ממשרד הבינוי והשיכון. כל קבלן שרשום בפנקס הקבלנים מקבל אחת לשנתיים את הרישיון, התעודה, הרישיון הדו-שנתי, רק לאחר שעמד בתנאי הרישום. כך למשל, קבלן שיפוצים יכול להירשם בענף משנה שיפוצים (ענף משנה 131) או קבלן לעבודות חשמל (ענף משנה 160) או קבלן לעבודות אינסטלציה (ענף משנה 190) לאחר שהוכיח הכשרה וניסיון מתאימים או עבר בהצלחה מבחנים. למידע נוסף

למידע נוסף

ליווי וייעוץ - שירותים משפטיים

המשרד מתמחה בכל הנושאים הקשורים לרישום קבלנים ומעניק ייעוץ במקרים רבים בהם התקבלה החלטה של רשם הקבלנים הדוחה את בקשה להירשם בפנקס הקבלנים או החלטה הדוחה בקשה להעלאת סיווג או במקרים של החלפת / הוספת עובד וכיוצ'. במקרים אלה זכאי מי שנפגע מההחלטה להגיש ערר בפני וועדת הערר בבית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו. עו"ד רוני סיגל – רשם הקבלנים בדימוס, כיהן כרשם הקבלנים במשך ארבע שנים ושימש קרוב לעשור שנים לפני כהונתו שימש כיועץ משפטי לרשם הקבלנים וייעץ במאות תיקים בהליכים השונים בבתי המשפט ובכלל זה במאות תיקים שהתנהלו בועדות הערר בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות. למידע נוסף

למידע נוסף

גישור

להליך הגישור יתרונות רבים: טיפול מהיר בעלות נמוכה יחסית לאלטרנטיבה. כמו כן במקרים שלצדדים מערכת יחסים ממושכת דיונים משפטיים ממושכים עלולים להחריף את הפגיעה ביחסים בין הצדדים וככל שהסכסוך מחריף, קשה עוד יותר ליישבו. זאת ועוד הגישור מאפשר לצדדים שליטה בתוצאה, הפתרון אינו נכפה עליהם. במקום זאת, הצדדים יוצרים בעצמם את הפתרון המתאים להם, פתרון שיבוא לסופו בהסדר מחייב שיושג הסכמת שני הצדדים. עו"ד רוני סיגל חבר בלשכת עורכי הדין משנת 1995. למידע נוסף

למידע נוסף

סיווג קבלנים

קבלן רשאי לבצע את עבודות רק עד ההיקף הכספי המקסימלי המצוין לו ברישיון. סיווג מקצועי נמוך מאפשר לקבלן לגשת למכרזים ולבצע רק עבודות בהיקף מצומצם. כך למשל קבלן בניה שרשום בסווג הנמוך ביותר (סוג 1) רשאי לבצע רק עבודה עד היקף כספי של כ- 4 מיליון ₪ והיקף מקסימאלי של 2000 מ"ר והכל כפי שנקבע בתקנות. לעומת זאת סיווג גבוה יותר (הסיווגים הם מסוג 1 הנמוך ועד סוג 5 הגבוה ביותר) מאפשר לקבלן לגשת לעבודות בהיקפים גדולים יותר. למידע נוסף

למידע נוסף