רשם הקבלנים הוריד את סיווגיה של חברה שנמכרה מסיווג 4 לסיווג 1

חברה קבלנית שהייתה רשומה בסיווג 4 ולאחר שנמכרה לאחרים רשם הקבלנים השתמש בסמכותו לפי תקנות הסיווג והוריד את סיווג החברה לסיווג 1 (הנמוך ביותר). החברה פנתה לועדת הערר שדחה את הערר והחברה פנתה בערעור מינהלי לבית המשפט לעניינים מינהליים שגם הוא דחה את בקשת החברה לבטל את ההחלטה של רשם הקבלנים והשאיר את החברה בסיווג 1 […]

להמשך קריאה

תיקונים משמעותיים ברגולציית רשם הקבלנים

במאמר זה נבקש להתייחס למספר שינוים משמעותיים שחלו בתחום רישום הקבלנים המשפיעים על תחום המכרזים בכלל ועל הגשת בקשות לרישום ולסווג ברשם הקבלנים בפרט.

להמשך קריאה

לאן נעלמו כ-1400 קבלנים לעבודות ביוב ניקוז ומים ?

שינוים בפנקס הקבלנים, רשם הקבלנים פעל בהתאם לתקנות החדשות וערך שינוים בפנקס הקבלנים וברישיונות החדשים. מדובר בשינוים משמעותיים שכוללים הפחתה משמעותית בהכשרה המקצועית לכל עבודות הביוב הניקוז והמים

להמשך קריאה

תעודת קבלן רשום

תעודת קבלן רשום

להמשך קריאה

רשם הקבלנים

רשם הקבלנים

להמשך קריאה

רשם הקבלנים טפסים

רשם הקבלנים טפסים

להמשך קריאה

קבלנים רשומים

קבלנים רשומים

להמשך קריאה

סיווג קבלנים

סיווג קבלנים

להמשך קריאה

קבלן רשום

קבלן רשום קבלן רשום הוא קבלן שנרשם בפנקס הקבלנים שמנוהל ע"י משרד הבינוי והשיכון. קבלן שנרשם בפנקס מקבל רישיון לעסוק במקצוע, בהתאם לענף ולרמת הסיווג שקובע רשם הקבלנים אחרי שהוא מתייעץ עם הוועדה המייעצת. כל קבלן נרשם ומסווג לפי רמת הידע, הניסיון והמקצועיות שלו, על מנת להבטיח שכל עבודה (בנייה, עבודות עפר, סלילה, גשרים, מעליות, […]

להמשך קריאה

סיווג קבלני

סיווג קבלני כל עבודה הנדסית (לרבות מבנה, כביש, גשר, שיפוץ, מעלית, עבודת ניקוז ביוב מים וכו') שמבוצעת במדינת ישראל חייבת להתבצע ע"י קבלן בעל רישיון הרשום בפנקס הקבלנים שמנוהל על ידי רשם הקבלנים (חוץ מעובדות קטנות כמפורט בחוק). קבלני המשנה חייבים להיות רשומים בפנקס הקבלנים; כך למשל קבלן שמבצע שלד חייב להיות רשום בענף משנה […]

להמשך קריאה