טופס חדש ברשם הקבלנים

טופס חדש ברשם הקבלנים

להמשך קריאה

לתשלומי האגרה לרשם הקבלנים – לחץ כאן

 http://ecom.gov.il/Counter/general/homepage.aspx?counter=40&catalog=1&category=FirstRegistration&language=he

להמשך קריאה

חוק המכר – טופס למוכר המבקש לדווח על מכירת דירה חדשה

הטופס מיועד למוכר המבקש לדווח לממונה על חוק המכר הבטחת השקעות על מכירת דירה חדשה. הממונה הינו עובד מדינה המנהל את התחום במשרד הבינוי והשיכון ומקבל את הדיווחים ובעל סמכויות עפ"י חוק המכר הבטחת השקעות והתקנות שהותקנו על פיו של החוק

להמשך קריאה

טופס בקשה להחלפת עובד

הטופס מיועד לחברה שרשומה לפי סעיף 4(א)(6) לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, ומבקשת להחליף עובד שכישוריו וניסיונו משמשים כבר לרשיומה של החברה. ראה לעניין זה תקנות רישום קבלנים (סדרי רישום)

להמשך קריאה

טופס דיווח שמגישה חברה הרשומה בפנקס הקבלנים על סמך העסקת עובדים-לחץ כאן

טופס דיווח לחברה שרשומה על סמך העסקת עובדים – לפי סעיף 4(א)(6) לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט – 1969 והתקנות לעניין הדיווח בעניין

להמשך קריאה

טופס בקשה לרישום חברה – לחץ כאן

http://www.forms.gov.il/globaldata/getsequence/[email protected]

להמשך קריאה

טופס בקשה לרישום קבלן שהוא יחיד (לא לחברה) לחץ כאן

קבלן המבקש להירשם בפנקס הקבלנים, בשמו ועם תעודת הזהות שלו, ולא חברה ימלא טופס זה

להמשך קריאה