הליך של גישור בסכסוכים בתחומי העבודות ההנדסה הבנאיות

ישום הליך הגישור במקרים רבים מהווה תחליף לבירור קונבנציונלי אשר פעמים רבות אינו מביא לתוצאה משביעת רצון עבור אף אחד מהצדדים הקשורים לתהליך.

הליך הגישור עליו מסכימים הצדדים מנסה ליישב את חילוקי הדעות ביניהם בסיועו של מגשר מוסמך, נייטרלי , העשוי לסייע ביישוב הסכסוך אך אינו רשאי לכפות הסדר. תוכן ההליך חסוי ולא ניתן להשתמש בו בהקשר שיפוטי או מנהלי.

להליך הגישור יתרונות רבים :  טיפול מהיר בעלות נמוכה יחסית לאלטרנטיבה.  כמו כן במקרים שלצדדים מערכת יחסים ממושכת דיונים משפטיים ממושכים עלולים להחריף את הפגיעה ביחסים בין הצדדים וככל שהסכסוך מחריף , קשה עוד יותר ליישבו. זאת ועוד הגישור מאפשר לצדדים שליטה בתוצאה, הפתרון אינו נכפה עליהם. במקום זאת , הצדדים יוצרים בעצמם את הפתרון המתאים להם, פתרון שיבוא לסופו בהסדר מחייב שיושג הסכמת שני הצדדים.

מוטלת על המגשר חובת סודיות לגבי המתרחש בהליך הגישור ונאסר עליו לגלות לאף גורם דברים שנאמרו במסגרת ההליך.