ו"ע 1417/08 חברת י.פ מפתחי הגליל נגד רשם הקבלנים

לפסק דין בנוגע לבוגר קורס שהינו מנהל עבודה מוסמך ללא די ניסיון המבקש להירשם בפנקס הקבלנים ראה פסק הדין