טבלת סיווג קבלנים

בהתאם לתקנות רישום קבלנים יש 5 דרגות סיווג שלמעשה מגדירות ההיקפים הכספיים או במ"ר (בענף 100-בניה) היקפים מקסימאליים המותרים לקבלן לבצע בענף שבו הוא רשום באתר אחד. סוג 1 הוא הסיווג הנמוך ביותר וסוג 5 הוא הגבוה ביותר /בילתי מוגבל.

הסכומים שלמטה מתעדכנים מעת לעת ויש לראות העדכונים האחרונים באתר רשם הקבלנים בקישורית הבאה:

https://www.gov.il/he/departments/general/sivug_kablanim

ההיקפים הללו רלוונטים במקרה שקבלן מבקש לעלות בסיווגו שאז הוא נדרש להוכיח כי סיים עבודות בהיקפים שנקבעו בתקנות. כך למשל קבלן שיוכיח כי סיים עבודה בהיקף שעולה על 70% מההיקף שמותר לו יוכל להגיש בקשה (בעבר היקף זה עמד על 80%). ראו כדוג' טבלת ההיקפים והחלוקה לקבוצות בתוקף עד 1/4/21:

טבלת סיווג (בתוקף 1.10.2020 עד 1.4.2021)

קבוצה סוג קבוצה א' באלפי ש"ח 70% קבוצה ב' באלפי ש"ח 70% קבוצה ג' באלפי ש"ח 70% ענף בניה למגורים בלבד במ"ר 70%
ק. 360* —— —— —— —— —– —– —–
1. 1,627 1,139 2,665 1,865 4,348 3,044 2,000 1,400
2. 3,258 2,281 5,335 3,735 7,863 5,504 3,000 2,100
3. 6,513 4,559 10,670 7,469 15,724 11,007 5,000 3,500
4. 13,029 9,120 21,340 14,938 31,445 22,011 10,000 7,000
5. בלתי מוגבל בלתי מוגבל בלתי מוגבל בלתי מוגבל