טופס חדש ברשם הקבלנים

טופס 35

הטופס מיועד לקבלן שזכאי לקבל את הרישיון אך מסיבה ,שיש לפרטה בטופס, אינו מצוי בידו.

בהתאם לטופס נדרש הקבלן לציין נימוקים לבקשה והתחייבות להשבת הרישיון החסר.

המבקש פונה למשרדי הרשם לאחר שמילא את הטופס וחתם עליו בפני עורך דין .