ייעוץ בהגשת ערר בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות

המשרד מעניק ייעוץ במקרים בהם התקבלה החלטת רשם הקבלנים הדוחה את בקשתם להירשם בפנקס או להעלאת סיווגם או במקרים של החלפת /הוספת עובד. במקרים אלה זכאי מי שנפגע מההחלטה להגיש ערר בפני וועדת הערר בבית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו. בראשות הוועדה יושב שופט בדימוס ועוד שני חברים ולצידם יושבים שני יועצים.

עו"ד רוני סיגל – רשם הקבלנים היוצא, כיהן כרשם הקבלנים במשך ארבע שנים ושנים לפני כהונתו שימש כיועץ משפטי וייעץ במאות תיקים בהליכים השונים בבתי המשפט ובכלל זה במאות תיקים שהתנהלו בועדות הערר בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות.

רשם הקבלנים היוצא עו"ד רוני סיגל ליווה מאות תיקים בהליכים השונים לרבות בפני וועדות הערר והיה שותף לשינוים בחקיקה ובחקיקת המשנה בנושאי רישום וסיווג קבלנים.