ייעוץ ולווי עסקאות במקרקעין

טיפול בעסקה בכל שלביה, בבדיקות המקדימות המתחייבות, היבטי המימון, הסכמי המכר, רכישה, בנייה, שלבי התכנון, התקשרויות עם יועצים, מתכננים, קבלנים, קבלני משנה ובהמשך בליווי מערכות היחסים המשפטיות המתחייבות.