לפסק דין בנוגע לליקוי בנייה והפרת תקנות רישום קבלנים (ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל)

לפסק דין בנוגע לליקוי בנייה והפרת תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל) תשמ"ט-1988 ראה:

ו"ע 1503/08 חברת האחים אוזן בע"מ נגד רשם הקבלנים