המדריך לרישום קבלנים מוכרים – מינהלת קבלן מוכר

קבלנים שרשומים בפנקס הקבלנים (משרד הבינוי והשיכון) ומבקשים לקבל אישור לבצע עבודות ממשלתיות צריכים לפנות למינהלת קבלן מוכר (מטעם משרד האוצר). 

למינהלת קבלנים מוכרים (כוכבית) להיקש כאן

https://www.gov.il/he/departments/general/contractors-recognized-stock