סיווג קבלני

סיווג קבלני

כל עבודה הנדסית (לרבות מבנה, כביש, גשר, שיפוץ, מעלית, עבודת ניקוז ביוב מים וכו') שמבוצעת במדינת ישראל חייבת להתבצע ע"י קבלן בעל רישיון הרשום בפנקס הקבלנים שמנוהל על ידי רשם הקבלנים (חוץ מעובדות קטנות כמפורט בחוק).

קבלני המשנה חייבים להיות רשומים בפנקס הקבלנים; כך למשל קבלן שמבצע שלד חייב להיות רשום בענף משנה שלד ובטונים – 130 וקבלן שמבצע עבודות שיפוץ ירשם בענף משנה 131 וקבלן המבצע עבודות חשמל צריך להירשם בענף משנה חשמלאות – 160.

רשם הקבלים, מנהל אגף בכיר במשרד הבינוי והשיכון, ממונה ע"י שר הבינוי והשיכון, אחראי על הרישום והסיווג המקצועי של כל קבלנים הרשומים בישראל. ככל שהסיווג של הקבלן גבוה יותר, כך הוא רשאי לבצע עבודות בהיקף גדול יותר. ככל שהסיווג נמוך יותר, כך הקבלן נאלץ להסתפק בעבודות בהיקף קטן יותר ונמנע ממנו להשתתף בעבודות ובמכרזים החורגים מהסיווג שלו.

מטרת הרישום והסיווגים להבטיח את שלום הציבור ולדאוג לכך שכל העבודות יבוצעו ע"י קבלנים מנוסים ומיומנים ושכל קבלן יבצע עבודות רק בהיקפים ובתחומים המותאמים לו. קבלנים שאינם רשומים ומבצעים עבודה ללא רישיון עוברים על החוק. גם קבלן שרשום בענף אחד, (לדוגמה בבניה), ומבצע עבודה בענף אחר, (לדוגמה בכבישים), עובר על החוק.

 

עוד משהו שכדאי לדעת על סיווג קבלני

החלוקה לסיווגים נועדה למיין את הקבלנים לרמות שונות, כך שכל קבלן יבצע עבודות בהיקפים התואמים את יכולותיו המקצועיות. הסיווגים משמשים גם כלי למיין את הקבלנים בכל הנוגע למכרזים לביצוע עבודות. הסיווג הבסיסי שכל קבלן שנרשם מקבל הוא סוג 1, הנמוך ביותר. סיווג זה מגביל את הקבלן לביצוע עבודה בהיקף מצומצם. קבלנים רשאים להגיש בקשה להעלאת לעלות בסווג רק אם חלפה שנה ממועד קבלת הסיווג הקודם ולכן עדיף להגיש את הבקשה בצורה נכונה ולהימנע מטעויות שיגררו את דחייתה של הבקשה. על מנת להעלות את הסיווג המקצועי, הקבלן צריך להוכיח כי סיים ביצוע עבודה בהיקף של לפחות 80% מהסיווג בו הוא רשום. אם הרשם קיבל החלטה הדוחה את הבקשה לסיווג אז לקבלן יש זכות להגיש ערר לוועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי בתל אבי-יפו.

 

 

*עו"ד רוני סיגל רשם הקבלנים בדימוס, שימש כרשם הקבלנים שימש גם שנים כיועץ משפטי לרשם הקבלנים. לכל שאלה או ייעוץ, צרו קשר.

 

 

*המידע כללי ומובא לנוחיות המשתמש בלבד; יודגש כי אין במידע המופיע באתר כדי לשמש תחליף למידע הנמסר מהגופים המוסמכים ו/או מהוראות הדין. בכל מקרה של שאלות ספציפיות יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי אצל עורך דין המומחה בתחום.

 

C כל הזכויות שמורות.