הורדת סיווג לקבלנים רשומים – החלטות בנושא

סיווג קבלנים רשומים אינו קבוע ולרשם הקבלנים הסמכות לבצע שינוים בסיווג הקבלנים ובין היתר מבמסגרת עקב אחרי עמידה בתנאים שהביאו לרישום או הסיווג.

החלטת בית המשפט העליון בעניין הורדת סיווגה הקבלני של חברה בהתאם לתקנות רישום קבלנים (סיווג קבלנים רשומים) התשמ"ח – 1988 ראה:

בר"ם / 607597  ש. יוסף בע"מ נ ג ד  רשם הקבלנים העוסקת בין היתר בתקנת המעקב, תקנה 10א לתקנות רישום קבלנים (סיווג קבלנים רשומים)

וגם : החלטת של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים,

בעמ"נ 316/07 מיום 9.6.2009 , שניתנה על ידי כב' השופטת ר' רונן