קבלן המוכר לעבודות ממשלתיות

ייעוץ וטיפול בנושא אישור "קבלן מוכר" לעבודות ממשלתיות ממשרד האוצר והמינהלת האחראית מטעמה