קבלן רשום

קבלן רשום

קבלן רשום הוא קבלן שנרשם בפנקס הקבלנים שמנוהל ע"י משרד הבינוי והשיכון. קבלן שנרשם בפנקס מקבל רישיון לעסוק במקצוע, בהתאם לענף ולרמת הסיווג שקובע רשם הקבלנים אחרי שהוא מתייעץ עם הוועדה המייעצת. כל קבלן נרשם ומסווג לפי רמת הידע, הניסיון והמקצועיות שלו, על מנת להבטיח שכל עבודה (בנייה, עבודות עפר, סלילה, גשרים, מעליות, שיפוצים, אינסטלציה, ביוב ניקוז ומים וכיוצ') תתבצע רק על ידי קבלן מתאים מנוסה ומקצועי. כך למשל, עבודת בניה בהיקף של 3 מיליון ₪ תתבצע רק ע"י קבלן הרשום המחזיק רישיון בענף 100- בניה ובסווג 1 ומעלה. עבודות הנדסיות בנאיות אמורות להתבצע באמצעות קבלן שרשום בענף של העבודה המבוצעת ומסווג לסווג העבודה הנדרשת, ככל שהעבודה בהיקף גדול יותר, כך סיווג הקבלן אמור להיות גבוה יותר.

 

חשוב לדעת לגבי קבלן רשום

ניתן לקבל רישיון קבלן ולהירשם בפנקס הקבלנים על בסיס ניסיון מצטבר בענפי משנה ותעודות והסמכות שונות שנעשו בתחום. על מנת לקבל רישיון קבלן, בענף ראשי, יש צורך להיות מנהל עבודה, הנדסאי או מהנדס, עם ניסיון בתחום המבוקש. אופציה אחרת היא לקבל רישיון ללא ניסיון או הסמכה בתנאי שהקבלן מעסיק שני עובדים שהם בעלי הכשרה וניסיון, שמהווים את הצוות המקצועי האחראי על ביצוע העבודות. כל קבלן שקיבל רישיון ונרשם בפנקס הקבלנים, זכאי לבצע עבודה או לגשת לכל מכרז בענף שבו הוא רשום לפי הסיווג שהוא קיבל מרשם הקבלנים. קבלן רשום, זכאי לגשת לרשות האוכלוסין על מנת לקבל אישורים לעובדים מרשות האוכלוסין בתמ"ת. קבלנים לא רשומים שעוסקים במקצוע, עוברים על החוק ומסכנים את הציבור בביצוע עבודות הנדסה בנאיות לא חוקיות. קבלן לא רשום משמעו קבלן שלא הוכיח עמידה בתנאי החוק ופועל בניגוד לחוק. לרשם הקבלנים יש סמכות להוציא צו לקבלן לא רשום שמבצע עבודה לא חוקית – צו להפסקת העבודות. וקבלנים שעוברים על החוק חשופים להגשת כתבי אישום והעמדה לדין משמעתי.

היתר בניה עפ"י חוק התכנון והבניה ניתן בכפוף ובתנאי שביצוע העבודות שבהיתר הבניה יעשה ע"י קבלן רשום בפנקס הקבלנים הרשום בענף ובסיווג המתאימים לסוג העבודה שניתנה. כך שבניה באמצעות קבלן לא רשום היא גם בניה בניגוד להיתר.

 

*עו"ד רוני סיגל רשם הקבלנים בדימוס, שימש כרשם הקבלנים שימש גם שנים כיועץ משפטי לרשם הקבלנים. לכל שאלה או ייעוץ, צרו קשר.

 

*המידע כללי ומובא לנוחיות המשתמש בלבד; יודגש כי אין במידע המופיע באתר כדי לשמש תחליף למידע הנמסר מהגופים המוסמכים ו/או מהוראות הדין. בכל מקרה של שאלות ספציפיות יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי אצל עורך דין המומחה בתחום.

 

C כל הזכויות שמורות.