קבלנים רשומים

קבלנים רשומים

קבלנים רשומים הם קבלנים שנרשמו בפנקס הקבלנים וקיבלו רישיון. כל קבלן שנרשם בפנקס הקבלנים נרשם בענף מסוים או בענף משנה שמתאים לו (אפשר להירשם במספר ענפים וענפי משנה) ומקבל בהתחלה את הסיווג הנמוך ביותר (סוג 1).

הסיווגים בפנקס מתחלקים ל – 5 דרגות שונות, כאשר הסווג הנמוך ביותר (סוג 1) מאפשר ביצוע עבודות בהיקף הנמוך ביותר.

לעומת זאת, הסיווג הגבוה ביותר (סוג 5), שמאפשר ביצוע עבודות בהיקף בלתי מוגבל.

מטרת הסיווג למיין את הקבלנים בהתאם לרמת היכולת הביצועית שנקבעת בהתאם לניסיון שמציג הקבלן. הסיווגים אמורים להביא לידי ביטוי את הניסיון הביצועי של הקבלן. בכל הנוגע למכרזים, המיון לסיווגים השונים מקל על מזמיני העבודות כך שלדוגמה במכרז בהיקף כספי בעשרות מיליונים יתמודדו על המכרז רק קבלנים בעלי סיווג בלתי מוגבל (סוג 5) שמתאימים לביצוע עבודה בהיקף כזה.

 

מספר דברים שלא ידעת על קבלנים רשומים

קבלנים שאינם רשומים בפנקס הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון ומבצעים עבודות משמעותיות, למעשה פועלים ללא רישיון ותוך עבירה על חוק רישום קבלנים ועל חוק התכנון והבניה; כל היתר בניה שניתן מחייב שהביצוע של העבודות יהיה ע"י קבלן שרשום בענף ובסיווג המתאים לעבודות המפורטות בהיתר הבניה.

כל קבלן שמעוניין לגשת למכרז בעבודות בהיקפים נרחבים, חייב להיות רשום בענף ובסיווג שמתאים לאותה עבודה. קבלן שאינו נרשם בפנקס הקבלנים לא יכול לעבוד בשום עבודה הנדסית (בניה, כבישים, עבודות עפר, פיתוח, גשרים, מים ביוב וכיוצ') שהיא בהיקף משמעותי, ויאלץ להסתפק בעבודות בהיקפים מצומצמים מאוד של (עד כ- 40 אלף ₪, בעבודות שקשורות לשלד חל איסור גורף ואין פטור גם לעבודות בהיקפים מצומצמים). קבלן רשום עובד באופן חוקי כל עוד הוא עוסק בעבודות שענף שבו הוא נרשם בפנקס הקבלנים.

לקוחות ומזמיני עבודה צריכים להיזהר שלא להעסיק קבלנים בניגוד לחוק ולוודא שהקבלן רשום בפנקס הקבלנים בענף ובסווג המתאימים לעבודות המבוצעות. הרישיונות תקפים לשנתיים אבל רשם הקבלנים יכול לבטל רישיון גם באמצע התקופה כך שהרישיון כבר לא יהיה בתוקף.

 

*עו"ד רוני סיגל רשם הקבלנים בדימוס, שימש כרשם הקבלנים שימש גם שנים כיועץ משפטי לרשם הקבלנים. לכל שאלה או ייעוץ, צרו קשר.

 

 

*המידע כללי ומובא לנוחיות המשתמש בלבד; יודגש כי אין במידע המופיע באתר כדי לשמש תחליף למידע הנמסר מהגופים המוסמכים ו/או מהוראות הדין. בכל מקרה של שאלות ספציפיות יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי אצל עורך דין המומחה בתחום.

 

Cכל הזכויות שמורות.