רישום קבלן רשום

רישום קבלן רשום

 

רישום של קבלן בפנקס הקבלנים מעניק לקבלן את הזכות לבצע עבודות ואת האפשרות לגשת למכרזים משמעותיים בתחום העבודות ההנדסה הבנאיות שצוין ברישיונו. קבלן רשום זכאי להשתתף במכרזים לעבודות בהיקפים הגבוהים עד לתקרת ההיקף של הסיווג שבו הוא סווג ברישיון. קבלן שאינו רשום בפנקס הקבלנים למעשה פועל ללא רישיון ובעבירה על החוק (למעט בעבודות שנקבעו בחוק כעבודות פטורות מרישום, לדוג' בענף משנה עד כ- 42 אלף ₪). קבלן רשום זכאי לגשת לכל מכרז פרטי או ציבורי, בתנאי שהענף שבו הוא רשום מתאים למהות העבודה ובתנאי שהסיווג שקיבל מהרשם מתאים להיקף הכספי של העבודה. כל קבלן שנרשם בפנקס הקבלנים מקבל מהרשם סיווג מקצועי באחד מ- 5 רמות סיווג. קבלן שנרשם פעם ראשונה מקבל את רמת הסיווג הנמוכה ביותר (סוג 1) סוג זה מאפשר לו לבצע עבודות בהיקף כספי מצומצם, לעומת קבלן המסווג בסיווג הגבוה ביותר (סוג 5) שמאפשר לו לבצע עבודות בהיקף כספי לא מוגבל. שיטת הסיווגים שבחוק מחלקת, הלכה למעשה, את כל הקבלנים בהתאם לניסיון שלהם בענף/בתחום שבו הם רשומים, במטרה להגדיל את הסיכויים לכך שהעבודה תבוצע ע"י קבלן מתאים ומנוסה.

 

רישום קבלן רשום – טיפים ועצות למתחילים

 

קבלן זכאי להירשם בפנקס הקבלנים בתנאי שעמד במספר תנאים שקבועים בחוק. התנאים מבקשים להבטיח כי הקבלן שירשם יהיה בעל הכשרה וניסיון המתאימים לתחום העיסוק. קיימים תנאים נוספים שיש לבדוק לפני התחלת תהליך הרישום לדוגמה שאין לקבלן עבר פלילי (קיימות עבירות שפוסלת מרישום) ושהמועמד אינו פושט רגל. תנאים נוספים : תעודת עוסק מורשה ואישור כי הקבלן מנהל ספרים בהתאם לחוק מס הכנסה. תנאי נוסף למי שמבקש להירשם בענף משנה הוא הוכחת ניסיון תעסוקתי בתחום הרישום בחמש מתוך עשר השנים האחרונות. לדוגמה ניתן להוכיח ניסיון בתחום באמצעות תצהירים, אישורים וחשבוניות. המטרה היא להוכיח להנחת דעתו של רשם הקבלנים כי לקבלן וותק וניסיון מספיקים לרישום בתחום. תנאי נוסף והכרחי הוא המלצות מגורמים מתאימים ורלוונטיים. מי שעומד בכל הקריטריונים זכאי להירשם בפנקס הקבלנים.

 

*עו"ד רוני סיגל רשם הקבלנים בדימוס, שימש כרשם הקבלנים שימש גם שנים כיועץ משפטי לרשם הקבלנים. לכל שאלה או ייעוץ, צרו קשר.

 

 

*המידע כללי ומובא לנוחיות המשתמש בלבד; יודגש כי אין במידע המופיע באתר כדי לשמש תחליף למידע הנמסר מהגופים המוסמכים ו/או מהוראות הדין. בכל מקרה של שאלות ספציפיות יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי אצל עורך דין המומחה בתחום.

 

C כל הזכויות שמורות.