רישום קבלנים

רישום קבלנים

ביצוע של כל עבודה הנדסית במדינת ישראל חייב להתבצע אך ורק ע"י קבלן הרשום בפנקס הקבלנים. החוק מאפשר בעבודות מסוימות (למעט בשלד) לבצע עבודות קטנות (בענפי משנה עד היקף של כ- 40 אלף ₪ בלבד). קבלן שמבצע עבודה בהיקף העולה על האמור ואין לו רישיון עובר על חוק רישום קבלנים. כל היתר בניה במדינת ישראל ניתן בתנאי, שהביצוע של העבודות המפורטות בהיתר, יעשה ע"י קבלנים הרשומים בענפים ובסיווגים המתאימים.

רשם הקבלנים, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, רושם את הקבלנים לפי הכישורים והניסיון שלהם. כל קבלן נרשם לענף המתאים לו לאחר שהציג לרשם תעודות ואישורים המתייחסים לכישוריו וניסיונו. קבלן שנרשם בפנקס זכאי לבצע עבודות רק באותו ענף שבו הוא רשום (בניה, כבישים, עפר, גשרים, ביוב וכיוצ') ורק עד להיקף הכספי של שנקבע לו ברישיון (סווג). ההיקפים המותרים נקבעו בחוק והם מחולקים ל-5 סווגים. הסיווג הנמוך ביותר (סוג 1) מאפשר לקבלן לבצע עבודה בהיקף מצומצם מאוד. וההיקף הגבוה ביותר (סוג 5) מאפשר לקבלן לבצע עבודה בהיקף בלתי מוגבל.

 

מה שרציתם לדעת על רישום קבלנים ולא ידעתם את מי לשאול

רישום קבלן בפנקס הקבלנים הוא צעד חובה לקבלן מקצועי שמעוניין ליטול על עצמו עבודות בהיקף משמעותי. ללא רישיון וללא רישום בתחום המתאים ובסיווג המקצועי הרצוי, לא ניתן לבצע עבודות בהיקף משמעותי וגם לא ניתן לגשת למכרזים רציניים. קבלנים שאינם רשומים בפנקס נאלצים להסתפק בעבודות בהיקפים מצומצמים. ובהתאם לנהלים ברשות האוכלוסין קבלנים שאינם רשומים בפנקס גם לא יכולים לקבל עובדים. על מנת לבצע עבודות בהתאם להוראות החוק ועל מנת שקבלן יוכל להשתתף במכרזים, הוא נדרש להירשם בפנקס הקבלנים. קבלנים שנרשמים מקבלים בהתחלה רק סוג 1 ולאחר מכן צריכים להגיש בקשה כדי להעלות את הסיווג הכספי. לצורך כך נדרש כל קבלן למלא טפסים מיוחדים. מומלץ בכל נושא רישום או העלאת סיווג להתייעץ עם איש מקצוע לגבי הנושא.

 

 

*עו"ד רוני סיגל רשם הקבלנים בדימוס, שימש כרשם הקבלנים שימש גם שנים כיועץ משפטי לרשם הקבלנים. לכל שאלה או ייעוץ, צרו קשר.

 

 

*המידע כללי ומובא לנוחיות המשתמש בלבד; יודגש כי אין במידע המופיע באתר כדי לשמש תחליף למידע הנמסר מהגופים המוסמכים ו/או מהוראות הדין. בכל מקרה של שאלות ספציפיות יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי אצל עורך דין המומחה בתחום.

 

C כל הזכויות שמורות.