רישיון קבלן רשום לשנים 2020-2021 העסקת עובדים כבסיס לרישום ברשם הקבלנים

בחודש ינואר 2013 קיבלו למלעלה מ- 9,000 קבלנים בישראל את הרישיונות לשנים 2013-2014.

זו הפעם השנייה שרשם הקבלנים מפיק רישיונות דו-שנתיים . בעבר הופקו רישיון שנתיים אך כיום הרישיונות הם דו-שנתיים וכך גם תשלומי אגרת הרישיון.

עיון ברישיונות החדשים שהתקבלו מגלה כי גם נוסח הרישיונות שונה מבעבר והוספו לרישיון הערות המתייחסות לרישומי תאגיד בכל הנוגע לעמדה בתנאי הרישום ושמות העובדים.

קבלן שרשום על בסיס העסקת עובדים, ברישיון החדש לשנים 2013-2014 מצויינים גם שמות העובדים עם הערה כי הרישיון מותנה בהעסקתם של העובדים ולאותם קבלנים שחסרים עובדים קיימת הפנייה להערה נוספת בתחתית הרישיון המציינת כי הקבלן אינו עומד בתנאי הרישום.