רשם הקבלנים טפסים

רשם הקבלנים טפסים

ענף הבניה בארץ, כמו ענפים רבים אחרים, עלול לכלול אנשי מקצוע שפועלים בתחום ללא רישיון או הכשרה מתאימים. על מנת להימנע מהעסקת קבלנים ללא רישיון, שלא ברור מה הניסיון שלהם בשטח ואילו הכשרות עברו, מומלץ לדרוש מכל קבלן שבכוונתך להעסיק להציג רישיון שהוא רשום בפנקס הקבלנים, ובעל סיווג מתאים מרשם הקבלנים. רשם הקבלנים מעניק סיווג מקצועי לפי ניסיון שקבלן הוכיח בביצוע, הרישום מתבסס בין השאר על ההכשרות שהקבלן עבר בענף הבניה והאישורים והתעודות שמחזיק. הסיווג מתייחס להיקף הכספי או במ"ר המקסימאלי שמותר לקבלן לבצע והוא כולל חמש דרגות. הסיווג הנמוך ביותר מוגבל להיקף עבודה מצומצם, בעוד דרגת הסיווג הגבוהה ביותר אינה מוגבלת כלל. הסדר זה מבקש להבטיח כי עבודות בניה בהיקף גדול וממילא ברמת מורכבות גבוהה יסופקו ע"י קבלנים בעלי ניסיון וותק בתחום. כאשר המטרה היא שקבלן מנוסה ומקצועי יזכה במכרז לעבודות בניה בהיקפים המתאימים לו כך שיבוצעו בטיב ובאיכות התואמים את מקצועיותו.

רשם הקבלנים טפסים – טיפים ועצות שימושיות

קבלן שמבקש לעבוד כחוק חייב להירשם בפנקס הקבלנים ולקבל סיווג מקצועי על ידי רשם הקבלנים שמקבל את המלצת הוועדה המייעצת לרשם הקבלנים. לצורך כך, יש להגיש לרשם הקבלנים טפסי בקשה מתאימים, הטפסים מוצגים באתר האינטרנט באתר של רשם הקבלנים. יש למלא את הטפסים שרלוונטיים לבקשתכם. להקפיד למלא את כל הנדרש בטופס הרלוונטי, על מנת למנוע בזבוז זמן להתכתבות מיותרת עם עובדי אגף רשם הקבלנים. באמצעות הטפסים ניתן להירשם בפנקס הקבלנים, להעלות את הסיווג המקצועי, לעדכן פרטים וכדומה. מומלץ להיעזר באיש מקצוע בעל ניסיון עשיר בתחום על מנת למלא את טפסים כהלכה.

הקש כאן לצורך הורדת טפסים מאתר רשם הקבלנים :

https://www.gov.il/he/departments/guides/tofsey_rasham_hakablanim

עו"ד רוני סיגל. רשם הקבלנים בדימוס. עבד במשרד הבינוי והשיכון כרשם קבלנים וכיועץ משפטי והינו בעל ניסיון רב בתחום רישום וסיווג קבלנים.