רשם הקבלנים

רשם הקבלנים

 

רשם הקבלנים הוא בעל הסמכות לקבוע את הענף ואת הסיווג שבו ירשם הקבלן בפנקס הקבלנים, והוא עושה זאת לאחר התייעצות בוועדה המייעצת שמסייעת לו עפ"י החוק. ההחלטה מתקבלת בהתאם להכשרה ולניסיון של כל קבלן בהתאם למסמכים תעודות ואישורים המוצגים. סמכויות הרשם הוענקו לו על- פי חוק רישום קבלנים במטרה שכל עבודה הנדסית בארץ תימסר לידי קבלנים בעלי הכשרה וניסיון המתאימים לבצעה. הרישיון מאפשר לכל מזמין עבודה לדעת מה תחום העבודות שהקבלן הרשום מסוגל לבצע ומה היקף הכספי המקסימאלי המותר לו. החוק מבקש להבטיח שמי שנוטל על עצמו סוג מסוים של עבודה יהיה כשיר לכך מבחינת מהות העבודה והיקפה הכספי.

 

עוד משהו על רשם הקבלנים

 

על מנת לבצע עבודות הנדסה בנאיות (למשל שיפוץ, בניית מעלית, או עבודות מיזוג, איטום, עבודות עפר, סלילה, חשמל גישור ועוד..), כל קבלן חייב להירשם בפנקס הקבלנים בהתאם לסוג העבודה והיקפה הכספי. אסור לקבלן לבצע עבודה אם הרישיון שהוא מחזיק אינו מתאים לעבודה מבחינת מהות העבודה או היקפה המקסימאלי. רשם הקבלנים אחראי על-פי החוק לרשום את הקבלנים לפי ההכשרה והניסיון שלהם ולסווגם בכך למיין את הקבלנים כך שעבודות יבוצעו ע"י קבלנים המתאימים לאותה עבודה. במקרה בו עבודה המבוצעת ע"י קבלן שאינו רשום בפנקס והוא אינו מחזיק רישיון בתוקף או שהעבודה מבוצעת ע"י קבלן שהרישיון שלו אינו מתאים לעבודה, רשם הקבלנים מוסמך להוציא לו צו להפסקת העבודה. כמו כן, קבלן שהסב עבודה לקבלן לא רשום או לקבלן שלא מחזיק ברישיון מתאים מסתכן גם בהעמדה לדין משמעתי. הליך משמעתי יכול ויסתיים בביטול הרישיון או בקנס, התליית רישיון, נזיפה וכיוצ'. כל קבלן שרשום בפנקס הקבלנים חייב לשלם אגרת רישום (חד פעמי בעת הרישום) וכן אגרת רישיון דו-שנתי, במידה והאגרה אינה משולמת רשם הקבלנים מוסמך לנקוט כנגדו בהליך משמעתי ואף לבטל את הרישום.

נושא הרישום הקבלני בפנקס הקבלנים והסיווגים מחייב ידע מומחיות וניסיון.

 

*עו"ד רוני סיגל, רשם הקבלנים בדימוס, כיהן בעברו כרשם קבלנים מטעם משרד הבינוי והשיכון וגם שימש גם כיועץ משפטי לרשם במשך שנים רבות.

 

*המידע כללי ומובא לנוחיות המשתמש בלבד; יודגש כי אין במידע המופיע באתר כדי לשמש תחליף למידע הנמסר מהגופים המוסמכים ו/או מהוראות הדין. בכל מקרה של שאלות ספציפיות יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי אצל עורך דין המומחה בתחום.

 

Cכל הזכויות שמורות.