תעודת קבלן רשום

תעודת קבלן רשום

תעודת קבלן רשום הינו מונח שגור בפי קבלנים שכוונתו לרישיון הקבלני המוענק לקבלן שרשום בפנקס הקבלנים. פנקס הקבלנים מנוהל ע"י רשם הקבלנים ממשרד הבינוי והשיכון. כל קבלן שרשום בפנקס הקבלנים מקבל אחת לשנתיים את הרישיון, התעודה, הרישיון הדו-שנתי, רק לאחר שעמד בתנאי הרישום. כך למשל, קבלן שיפוצים יכול להירשם בענף משנה שיפוצים (ענף משנה 131) או קבלן לעבודות חשמל (ענף משנה 160) או קבלן לעבודות אינסטלציה (ענף משנה 190) לאחר שהוכיח הכשרה וניסיון מתאימים או עבר בהצלחה מבחנים. הרישיון, התעודה, גם מאפשרים לקבלן את הזכות לגשת למכרזים ולעסוק בעבודות הנדסה בנאיות והכל בהתאם לענף שמצוין ברישיון שהקבלן מחזיק (עבודות בניה, עבודות עפר וסלילה, שיפוצים, הרחבות, גשרים, חשמל, מעליות, מיזוג אויר.. וכו').  הקבלן רשאי לבצע את עבודות רק עד ההיקף הכספי המקסימלי המצוין לו ברישיון. סיווג מקצועי נמוך מאפשר לקבלן לגשת למכרזים ולבצע רק עבודות בהיקף מצומצם. כך למשל קבלן בניה שרשום בסווג הנמוך ביותר (סוג 1) רשאי לבצע רק עבודה עד היקף כספי של כ- 4 מיליון ₪ והכל כפי שנקבע בתקנות. לעומת זאת סיווג גבוה יותר (הסיווגים הם מסוג 1 הנמוך ועד סוג 5 הגבוה ביותר) מאפשר לקבלן לגשת לעבודות בהיקפים גדולים יותר. סוג 5 הוא בלתי מוגבל ומאפשר לקבלן שרשום בסווג זה לבצע עבודות בהיקף בלתי מוגבל.

מספר דברים שחשוב לדעת לגבי תעודת קבלן רשום

קבלן שמבקש להגיש בקשה לרישום צריך לבדוק קודם לכן שהוא עומד בקריטריונים הקבועים בחוק רישום קבלנים ובתקנות. כך למשל, בנוסף להיותו של מועמד בעל הכשרה מתאימה, מהנדס או הנדסאי או מנהל עבודה, הוא צריך להיות גם בעל עבר פלילי נקי (קיימת רשימת עבירות רלוונטית, תנאים ועונשים שפוסלים מרישום). פושט רגל פסול מרישום. תנאים נוספים וחשובים : הקבלן חייב להיות בעל תעודת עוסק מורשה ואישור על ניהול ספרים כחוק ממס הכנסה. יש צורך בהוכחת ניסיון חוקי בתחום הרישום המבוקש (לדוגמה שיפוצים, עבודות עפר, כבישים, גשרים, בנייה וכיוצ').

*עו"ד רוני סיגל כיהן בעבר כרשם הקבלנים והיה אחראי על כל רישום וסיווג הקבלנים בישראל, ואף שימש שנים רבות כיועץ משפטי לרשם הקבלנים. לייעוץ ניתן ליצור קשר עם משרדו.

*המידע כללי ומובא לנוחיות המשתמש בלבד; יודגש כי אין במידע המופיע באתר כדי לשמש תחליף למידע הנמסר מהגופים המוסמכים ו/או מהוראות הדין. בכל מקרה של שאלות ספציפיות יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי אצל עורך דין המומחה בתחום.

Cכל הזכויות שמורות.