המחוזי מבטל את החלטת וועדת הערר – סיווג מיוחד קבלן רשום רישיון קבלן רשום

ביטול החלטה סיווג קבלן רשום רישיון קבלן רשום פנקס הקבלנים

להמשך קריאה

ייעוץ בהגשת ערר בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות

המשרד מעניק ייעוץ במקרים בהם התקבלה החלטת רשם הקבלנים הדוחה את בקשתם להירשם בפנקס או להעלאת סיווגם או במקרים של החלפת /הוספת עובד. במקרים אלה זכאי מי שנפגע מההחלטה להגיש ערר בפני וועדת הערר בבית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו. בראשות הוועדה יושב שופט בדימוס ועוד שני חברים ולצידם יושבים שני יועצים.

עו"ד רוני סיגל – רשם הקבלנים היוצא, כיהן כרשם הקבלנים במשך ארבע שנים ושנים לפני כהונתו שימש כיועץ משפטי וייעץ במאות תיקים בהליכים השונים בבתי המשפט ובכלל זה במאות תיקים שהתנהלו בועדות הערר בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות.

רשם הקבלנים היוצא עו"ד רוני סיגל ליווה מאות תיקים בהליכים השונים לרבות בפני וועדות הערר והיה שותף לשינוים בחקיקה ובחקיקת המשנה בנושאי רישום וסיווג קבלנים.

להמשך קריאה

ערעור על החלטת רשם הקבלנים וועדת ערר לפיה ישונו סיווגי קבלן רשום

מדובר בערעור על החלטת ועדת ערר ורשם הקבלנים ולפיה יש לשנות סיווגיה של העוררת בפנקס הקבלנים.

פסק הדין עוסק בשיקולים שהיה על רשם הקבלנים לשקול בבואו לשנות את סיווגי הקבלן הרשום, החברה הקבלנית המערערת, שנמצאה בהליכי הבראה ושיקום.

להמשך קריאה

רישיון קבלן רשום לשנים 2020-2021 העסקת עובדים כבסיס לרישום ברשם הקבלנים

בחודש ינואר 2013 קיבלו למלעלה מ- 9,000 קבלנים בישראל את הרישיונות לשנים 2013-2014. זו הפעם השנייה שרשם הקבלנים מפיק רישיונות דו-שנתיים . בעבר הופקו רישיון שנתיים אך כיום הרישיונות הם דו-שנתיים וכך גם תשלומי אגרת הרישיון. עיון ברישיונות החדשים שהתקבלו מגלה כי גם נוסח הרישיונות שונה מבעבר והוספו לרישיון הערות המתייחסות לרישומי תאגיד בכל הנוגע […]

להמשך קריאה

בית המשפט מאשר את החלטת רשם הקבלנים לבטל את רישומה של חברה שבנתה בחריגה מסיווגה

בית המשפט קבע כי המערערת ידעה על הורדת הסיווג ולמרות זאת היא המשיכה בבניית פרויקט בהיקף החורג מההיקף המותר לה ומשכך בדין ביטל רשם הקבלנים את רישומה מפנקס הקבלנים.

להמשך קריאה

המדריך לרישום קבלנים מוכרים – מינהלת קבלן מוכר

המדריך לקבלנים המוכרים לעבודות ממשלתיות מתייחס לכל הענפים וענפי המשנה למעט 100 ו- 200 בסיווגים 3, 4 ו- 5

להמשך קריאה

שינוי פרטי קבלן רשום, שינוי בפרטי רישיון הקבלן והחלפת עובד אחראי

במקרה של שינוי בפרטים שמופיעים ברישיון קבלן או במקרה של שינוי בפרטים שנמסרו בעבר לרשם הקבלנים או במקרה של החלפת עובד המשמש בסיס לרישום החברה
החלפת אחראי לקבלן הרשום על פי הוראות סעיף 4(א)(6) לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט – 1969
במקרה של החלפת עובד שכיר אחראי יש להתחיל את תהליך רישום העובד מחדש וניתן להיכנס לטופס מקוון ל-החלפת עובד
טופסי רשם הקבלנים נמצאים באתר משרד השיכון וניתן להגיע אליהם דרך אתר זה בטופסי רשם הקבלנים – טפסי רישום – תפריט ראשי

להמשך קריאה

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות – סיווג קבלנים רשומים

תקנות רישום קבלנים (סיווג קבלנים רשומים) קבעו חמש דרגות סיווג וכל דרגת סיווג מתייחסת להיקף הכספי המותר לקבלן לבצע בענף שבו הוא רשום באתר אחד (בבנייה למגורים קיימת התייחסות להיקף במ"ר. היקף הסיווג הנמוך בבנייה עודכן בשנת 2012 בהוראת שעה והוא עומד עתה על היקף מקסימלי של 1,500 מ"ר במקום 1,250 מ"ר).

להמשך קריאה

טבלת סיווג קבלנים

בהתאם לתקנות רישום קבלנים יש 5 דרגות סיווג שלמעשה מגדירות ההיקפים הכספיים או במ"ר (בענף 100-בניה) היקפים מקסימאליים המותרים לקבלן לבצע בענף שבו הוא רשום באתר אחד. סוג 1 הוא הסיווג הנמוך ביותר וסוג 5 הוא הגבוה ביותר /בילתי מוגבל. הסכומים שלמטה מתעדכנים מעת לעת ויש לראות העדכונים האחרונים באתר רשם הקבלנים בקישורית הבאה: https://www.gov.il/he/departments/general/sivug_kablanim […]

להמשך קריאה

תקנה 10א לתקנות רישום קבלנים (סיווג קבלנים רשומים)

תקנה 10א לתקנות הסיווג מטילה על רשם הקבלנים חובה לערוך בדיקה תקופתית של כשירות הקבלנים, ומעניקה לרשם סמכות להוריד לקבלן את הסיווג, כפועל יוצא של ממצאי בדיקתו, אולם זאת באופן מדורג בלבד, בדרגה אחת בלבד.

להמשך קריאה