תעודת קבלן רשום

תעודת קבלן רשום

להמשך קריאה

רשם הקבלנים

רשם הקבלנים

להמשך קריאה

רשם הקבלנים טפסים

רשם הקבלנים טפסים

להמשך קריאה

קבלנים רשומים

קבלנים רשומים

להמשך קריאה

סיווג קבלנים

סיווג קבלנים

להמשך קריאה

קבלן רשום

קבלן רשום קבלן רשום הוא קבלן שנרשם בפנקס הקבלנים שמנוהל ע"י משרד הבינוי והשיכון. קבלן שנרשם בפנקס מקבל רישיון לעסוק במקצוע, בהתאם לענף ולרמת הסיווג שקובע רשם הקבלנים אחרי שהוא מתייעץ עם הוועדה המייעצת. כל קבלן נרשם ומסווג לפי רמת הידע, הניסיון והמקצועיות שלו, על מנת להבטיח שכל עבודה (בנייה, עבודות עפר, סלילה, גשרים, מעליות, […]

להמשך קריאה

סיווג קבלני

סיווג קבלני כל עבודה הנדסית (לרבות מבנה, כביש, גשר, שיפוץ, מעלית, עבודת ניקוז ביוב מים וכו') שמבוצעת במדינת ישראל חייבת להתבצע ע"י קבלן בעל רישיון הרשום בפנקס הקבלנים שמנוהל על ידי רשם הקבלנים (חוץ מעובדות קטנות כמפורט בחוק). קבלני המשנה חייבים להיות רשומים בפנקס הקבלנים; כך למשל קבלן שמבצע שלד חייב להיות רשום בענף משנה […]

להמשך קריאה

רישום קבלן רשום

רישום קבלן רשום

להמשך קריאה

וועדת ערר : רשם הקבלנים פעל כשורה כשהוריד סיווג לקבלן והקבלן גם ישלם 20,000 ₪ הוצאות

רשם הקבלנים הוריד סווג מסוג בלתי מוגבל 5 לסוג 1

להמשך קריאה

קבלן רשום מוקפא או רישיון קבלן רשום מוקפא או הקפאה של רישום קבלן הרשום בפנקס הקבלנים

קבלן רשם מוקפא או רישיון קבלן רשום מוקפא או הקפאה של רישום קבלן רשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות

להמשך קריאה