לאן נעלמו כ-1400 קבלנים לעבודות ביוב ניקוז ומים ?

שינוים בפנקס הקבלנים, רשם הקבלנים פעל בהתאם לתקנות החדשות וערך שינוים בפנקס הקבלנים וברישיונות החדשים. מדובר בשינוים משמעותיים שכוללים הפחתה משמעותית בהכשרה המקצועית לכל עבודות הביוב הניקוז והמים

להמשך קריאה

הגשת תלונה כנגד קבלן רשום וסמכויות רשם הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים

רשם הקבלנים מוסמך לבטל רישיון קבלן לקבלן רשום שהפר תקנות רישום קבלנים ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל

להמשך קריאה

לעיון בחוזה מדף 3210 של מדינת ישראל אגף החשב הכללי משרד האוצר מינהל נכסי הדיור הממשלתי – יש ללחוץ כאן :

 http://diur.mof.gov.il/NR/rdonlyres/AFCF6526-9800-4E76-BA47-74C4F5303788/0/contract3210.pdf

להמשך קריאה

טיפול בתלונות דיירים כנגד קבלנים רשומים

מתקנות ערעור מהימנות קובעות למשל כי נוהג מקובל הוא כאשר "קבלן מבצע את העבודות ברמה ובטיב התואמים את התחייבויותיו החוזיות או הדרישות המקצועיות של הענף שבו הוא רשום בפנקס". קבלן שלא נוהג כאמור נחשב כמי שנהג שלא עפ"י הנוהג המקובל והרשם מוסמך לבטל רישומו או לנקוט כנגדו באחד מאמצעי המשמעת שבחוק

להמשך קריאה

הרכב בראשות הנשיא גרוניס ביטל שתי החלטות, האחת של השופטת ו.אלשייך והשנייה של השופט י.אלון וקובע : רשם הקבלנים לא צריך לקבל אישור מבית המשפט מחוזי לחדלות פרעון בבואו לשנות את סיווגיהן של חברות קבלניות

כאשר הרשם מבקש להפעיל את סמכויותיו מכוח העילות הרגילות והמשמעתיות, ביחס לחברה שהחלו בעניינה הליכי חדלות פירעון, אין הוא נדרש לקבל אישור מבית משפט של חדלות פירעון. זאת, אפילו החל בעניינה של החברה מהלך של שיקום והבראה בפיקוח בית המשפט. לעומת זאת, אם מבקש הרשם להתלות את סיווגה של חברה קבלנית אך ורק מן הטעם שזו נכנסה להליך חדלות פירעון, אין הוא רשאי לעשות כן, בלא לקבל את אישור בית המשפט של חדלות פירעון, ובלבד שהוחל לגבי החברה מהלך של שיקום והבראה

להמשך קריאה